اوکسین اکسپرس

سامانه ارسال پستی

شهر تهران، سعادت آباد
خیابان شهید حمیدنمازی زاده(سوم شرقی) ، خیابان سعادت آباد
پلاک 156 ، برج کاج ، طبقه همکف

267-415-45(021)
267-415-43(021)
info@oxinexpress.net

محمد ابراهیمی
مدیر بازاریابی
info@oxinexpress.net

علی حسینی
مدیر تولید محتوا
info@oxinexpress.net

هادی توسلی
مدیر اکانت ها
info@oxinexpress.net

سید محسن موسوی
فروش اجرائی
info@oxinexpress.net